Greenphones AS - KJØPSVILKÅR

Versjon 1.3

Oppdatert: 05. Okt 2022

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) på https://greenphones.no/, (Greenphones nettbutikk) til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på Greenphones Nettbutikk er bare tilgjengelig på norsk.

Alle produkter som selges er godkjent for bruk i Norge. Produktene er merket med CE som er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskravene er oppfylt. Det betyr at produsenten erklærer at disse kravene er ivaretatt, at produktet er sikkert og at dokumentasjon for dette er tilgjengelig.

Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller forhåndsbetaling, eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Det leveres kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbruker kjøpsloven, angrerett loven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Gjennomføre en netthandel

Å gjennomføre en handel hos Greenphones nettbutikk gjøres utelukkende via vår nettbutikk på https://greenphones.no. Når du trykker kjøp på en vare blir varen lagt til i handlevognen som du også vil bli overført til. Her velger du om du ønsker å fortsette å handle eller gå videre til kassen. Når du er ferdig med din handel går du videre fra handlevognen til kassen. I kassen vil du enkelt kunne velge fraktmåte, betalingsform, leveringsadresse med mer. Du vil også se kostnaden for frakt beregnet ut i fra vekt og kolli/antall.

Definisjon av parter

  • Selger: Greenphones AS, Org.nr. 998045674. Adresse Postboks 59, 4901, Tvedestrand

Epost: kontakt@greenphones.no Telefon: 37162000 Selger benevnes som Greenphones.

  • Kjøper: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i nettbutikk sitt ordresystem. Greenphones er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt i via nettbutikken, markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når bestilling er mottatt, vil en bekreftelse på ordren automatisk bli sendt til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen du ønsket.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Greenphones prøver å gi gode beskrivelser av produkter som er publisert i nettbutikken. Det tas imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at det ikke kan leveres i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, markedsføringen eller på annen måte.

Videre forbeholdes det også retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er ikke tilgjengelig. Ved utsolgte produkter vil du se tydelig varsling på produktsiden, og du som kunde vil kunne velge et annet produkt.. Det forbeholdes også kanslere din bestilling ved uforutsette tekniske feil i moduler av nettbutikk løsningen. Om et kjøp har blitt gjennomført, har du som kunde full rett til å kanslere din bestilling og kreve full beløp tilbake betalt. Tilbakeføring vil da skje til samme kort som ved betaling, om dette er brukt som betalings metode.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom kreditt-/debitkort, eller ved betaling gjennom PayPal, Vipps, Apple Pay, GPay eller Klarna. Valget for betaling med kreditt og debitkort fullføres via vår betalingsmodul gjennom Stripe.com. 

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet eller konto  blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte du som kunde har valgt, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Greenphones nettbutikk har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Alle bestillinger som gjøres før kl. 13.00 blir levert til Bring/Posten eller DHL samme dag - dersom produktet er på lager. Leveringstid er normalt sett 2-4 dager.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler i beholdere, bokser eller konvolutter.

Reklamasjon - Forbruker-kjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid, og senest 7 dager etter overtakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Greenphones muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av parter”.

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende én følgende mangelbeføyelser.

  • Be om full tilbakebetaling av produktet, inkludert returfrakt
  • Be om en reparasjon av produktet du har kjøpt, siden dette kan være et unikt produkt
  • Be om et tilsvarende produkt til samme pris

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Greenphones, dekker ikke Greenphones kostnader for dette.

Garanti

Reklamasjons- og angrerett fungerer på akkurat samme måte som ved kjøp av en helt ny mobiltelefon i butikker.

I tillegg til de lovfestede rettighetene gir vi deg ett (1) års garanti på våre C produkter og to (2) års garanti på våre A og B produkter, som utover reklamasjonsretten gir kjøperen ekstra trygghet.

Angrerett

Angrerett loven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer kjøpt i Greenphones Nettbutikk. Angreretten forutsetter at du senest innen 30 dager etter at du mottar leveransen gir Greenphones Nettbutikk melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerett skjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert i samme forfatning og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til Greenphones innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har selv risikoen for transporten tilbake. Greenphones er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at produktet er mottat fra deg.

Produktet sendes tilbake til Greenphones i originalemballasje, sammen med angrerett-skjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angreprettskjemaet.

Personopplysninger

I forbindelse med kunderegistreringer for å kunne gjøre varekjøp i Greenphones nettbutikk vil det måtte lagres noen personopplysninger om deg. Når du gjennomfører en handel oppbevares blant annet navn, adresse og e-postadresse. Denne informasjonen trengs for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Greenphones Nettbutikk er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Av sikkerhetshensyn oppbevares også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer for betalinger oppbevares ikke av Greenphones.

Nettbutikken bruker og krever en cookie (informasjonskapsel) for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Nettbutikken forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake. Bruk av cookies er basert på samtykke gjennom cookies-innstillinger i din nettleser, samt din fortsatte bruk av våre sider. Denne kan slettes ved å slette nettleserens cache-filer.

Greenphones ikke selger eller deler personopplysninger til tredjepart, og bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Salgspant

Greenphones har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Greenphones har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. unntatt frakt, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Fra tid til annen kan prisene variere avhengig av markeds- og valutakursforhold. Det tas derfor forbehold om prisendringer.

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, slik som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Det er ingen skjulte kostnader eller små-ordre gebyr hos Greenphones, og du får full oversikt over alle kostnader før du bestiller. Prisene er oppgitt i norske kroner. Prisen du ser i nettbutikken og handlekurven vil alltid være gjeldende pris for produktet.

Alle leveringstider som blir oppgitt må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for når bestillingen er mottatt i nettbutikk systemet. Medgått tid til pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Det forbeholdes retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Greenphones sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Greenphones ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Greenphones, er ansvarlig for betaling av de ytelser Greenphones eller Greenphones samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Greenphones sin side.

Ekstraordinære forhold

Greenphones er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Greenphones godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Greenphones’ kontroll, og som ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Greenphones forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force Majeur

Er Greenphones forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Greenphones fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lov valg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Arendal tingrett som verneting.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Greenphones sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsrett-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Greenphones.